Published by Johan Lilljebjörn

Hur Rusta använder AI-baserad analys som hittar optimala målgrupper för ökad konvertering i olika kanaler (del 2)

Pressbild: Rusta
Pressbild: Rusta.

Vi vill kommunicera kampanjer som känns relevanta till våra kunder och medlemmar. Arbetet med att manuellt segmentera människor blev övermäktigt och samtidigt kände vi att vi inte helt ville automatisera arbetet med risk för att förlora kontrollen.

Sift Labs AI hjälper oss att hitta de mest relevanta målgrupperna för våra kampanjer. Målgrupper visualiseras i dashboards så att vi känner oss trygga med urvalet innan vi skickar ut kampanjerna

Alexander Stenvall Head of Digital and Customer Insights, Rusta

Svårt att effektivt använda sin data

Komplex data, olika verktyg och manuellt arbete gjorde att det var svårt och tog tid att jobba effektivt med segmentering i Rustas kundbearbetning. För vissa kampanjer kunde de utifrån manuella urval nå en väl definierad målgrupp, men vanligtvis blev arbetet för tidskrävande och svårt. Detta resulterade för det mesta i att samma erbjudande skickades till alla kunder.

Liknande problematik fanns för digitala kampanjer i Facebook och Google. Rusta förlitade sig på annonsplattfomernas algoritmer. Men det blev problematiskt när de till exempel ville marknadsföra produkter i sin e-handel utan att kannibalisera på den fysiska butikens försäljning eftersom det visades sig svårt att inkludera kunskap om kunders köpbeteende.

AI-baserad segmentering för bättre målgrupper

Efter framgångsrika tester med Sift Labs plattform kunde Rusta överlåta det tidskrävande och svåra arbetet med att analysera och segmentera kunder till plattformen. Plattformen levererade målgrupper för olika kampanjer som de enkelt kopplade till sitt vanliga e-postutskick i befintliga CRM-lösningen Voyado.

För att ge kunder som inte frekvent besökte butiken access till Rustas erbjudande via e-handel kunde Rusta med hjälp av Sift Labs plattform identifiera geografiska platser som var underrepresenterade i butikshandeln och inkludera denna information när de köpte extern marknadsföring från Google och Facebook.

Automatiserat arbetsflöde

Med hjälp av Sift Labs plattform har Rusta skapat ett arbetssätt där de kan öka konverteringen på kampanjer tack vare automatisk segmentering. Att effektivt kunna hitta målgrupper för olika kampanjer och produkter ger också möjligheter att snabbt agera på situationer när de snabbt vill öka försäljning för en viss vara eller produkt på grund av olika affärskritiska anledningar.

Läs mer i del 3 om hur möjligheten att kombinera AI med affärsregler inspirerade Rusta att ta nästa steg i sin personalisering.

Del 3 publiceras imorgon. Stay tuned och håll utkik på LinkedIn.

För att lära dig mer om hur Sift Lab kan hjälpa dig omvandla din kunddata till insikter och tillväxt, kontakta Johan Lilljebjörn e-post eller mobil.

Add your comments to the LinkedIn post.