Published by Johan Lilljebjörn

Hur Sift Lab hjälper Twistshake att bli bättre på CRM och kundanalys

Twistshake
Vasilika Abrahamsson, CRM Manager på Twistshake.

Det svenska företaget Twistshake tillverkar barnprodukter med tekniska finesser som underlättar vardagen för småbarnsföräldrar. Sedan drygt nio månader tillbaka har de arbetat tillsammans med Sift Lab och på så sätt kunnat bli mer träffsäkra i kommunikationen till sina kunder.

Innan de kom i kontakt med Sift Lab gjorde Twistshake dagliga massutskick till alla sina kunder. Alla mottog samma erbjudanden och ingen riktad produktkommunikation fanns på Twistshakes hemsida. – Vi hade själva valt ut ungefär fem olika produkter och lagt dessa under rubriken “Rekommenderat för dig”, trots att de inte var direkt riktade mot specifika personer; de produkterna visades helt enkelt för alla hela tiden. I dag kan vi med Sift Labs hjälp arbeta effektivt med segmenterad kommunikation, säger Twistshakes CRM Manager, Vasilika Abrahamsson.

Bättre konvertering och ökad försäljning

Twistshake lägger stort fokus på design, kvalitet och utformandet av sina produkter som alla har en funktion och ett syfte, alltid med barnet i fokus. I dag tar de enkelt ut AI-baserade kundsegment till sina kampanjer genom Sift Labs plattform och för att göra utskick av mejl-kampanjer synkar de dessa automatisk till sitt CRM-verktyg Voyado. På så sätt får de både bättre konvertering och ökad försäljning genom bättre leverans. Dessutom kan de nu arbeta med anpassade rekommendationer på både mejl och hemsida – på ett sätt som faktiskt stämmer för olika individer.

– Sift Lab har hjälpt oss att lägga relevanta rekommendationer under alla produkter som visar specifikt vad kunden är intresserad av på vår hemsida. De kan synka allt från rekommenderade färger till en produkt som gör sig bra i kombination med den du tittar på eller har lagt i varukorgen. Detta är i dag dynamiskt; samma produkter visas inte hela tiden utan det är helt individanpassat.

Dessutom hjälper Sift Lab Twistshake att skapa segment utifrån vad befintliga kunder köpt första gången. Som nästa steg är det därför möjligt att se vad kundens andra, tredje och fjärde köp består av, vilket lägger en grund som gör att Twistshake bland annat kan skapa relevanta flöden för kunder som handlar på sajten för första gången.

Vasilika berättar att Infobaalen gör det möjligt att A/B-testa vad olika grupper föredrar, vilket gjort att Twistshake kan vara säkra på att rätt information når en kund vid rätt tillfälle. Utöver det kan de även skapa segment med de kunder som är mest troliga att köpa en viss produkt, om de vill pusha något lite extra. – I dag kan vi smidigt följa upp alla aktiviteter och mäta våra KPI:er på ett helt nytt sätt; vi kan se hur vi lyckas med vårt CRM-arbete och exempelvis återaktivera kunder som inte handlat på ett tag, se hur kunder förflyttas eller se hur kampanjerna presterar.

Ett betydligt mer effektivt arbete

Med Sift Labs hjälp har Twistshake fått en större insikt i hur deras kunder beter sig, vad de olika segmenten köper samt hur ofta och hur stor andel av försäljningen de står för. Vasilika menar att det på så sätt blir tydligt vilka kunder och segment de behöver fokusera lite extra på.

– Med rekommendationerna på plats blir det också mer relevant för kunderna vad som passar till deras köp. Eftersom allt genereras automatiskt har vårt arbete effektiviserats avsevärt sedan vi började arbeta tillsammans med Sift Lab.

Vill du att ditt företag också bli bättre på CRM och kundanalys med hjälp av Sift Lab? Kontakta oss via contact@siftlab.com eller signa upp för en digital demo.