Published February 3, 2023 by Martin Rosvall

Martin pratar möjligheter och begränsningar med maskininlärning i podcasten Framtidens E-Handel


När OpenAI släppte chatGPT i slutet av november förra året slängde de ännu mer bränsle på AI-hypen. Testanvändare anslöt sig i rekordfart och chatGPT beräknas två månader senare ha nått 100 miljoner aktiva användare. Är vi del av ett historiskt ögonblick med ett före och ett efter?

I Framtidens E-Handel träffar Björn Påhlman Spenger entreprenörer och specialister inom e-handel för att inspirera andra med tips, råd och spännande historier. Björn bjöd in Martin Rosvall, medgrundare och lead scientist i Sift Lab, för att prata om AI och vilka begränsningar och möjligheter som finns med maskininlärning inom e-handel och retail.

Som professor vid Umeå universitet utvecklar Martin tillsammans med sin tvärvetenskapliga forskargrupp nya algoritmer för att förenkla och framhäva viktiga strukturer i stora datamängder. Syftet är att förklara olika fenomen i komplexa system och förutsäga hur de kommer att utvecklas. Det handlar om allt från att förstå varför vissa drabbas hårt av Covid-19 medan andra klarar sig lindrigt till vilka konsekvenser den förändrade artutbredningen på jorden för med sig.

Systemen kan tyckas olika men nyckeln för att förstå dem är densamma: Hur påverkar mönstret av interaktioner deras funktion? Inom e-handel handlar interaktioner om vem som köper vad när och metoder utvecklade för att förutsäga vilka proteiner som kommer att interagera, vilket nästa ord är i en mening, eller vilken produkt en person är intresserad av just nu delar många likheter.

För att blicka in i framtiden och se var vi kommer att ta AI och var AI kommer att ta oss, blickade Björn och Martin först bakåt. Först till Turingtestet som utformades av Alan Turing 1950 för att svara på frågan om maskiner kan tänka. Sedan till utvecklingen mot allmän intelligens och singulariteten – och när vi eventuellt når dit. Vidare till chatGPT och framtidens e-handel.

Men utvecklingen har inte varit spikrak. Sedan femtiotalet har flera AI-somrar med uppblåsta förväntningar och tron på att generell intelligens bara är ett decennium bort följts av stagnerad utveckling och indragna satsningar. Även om självkörande bilar inte är en norm än, vilket förutspåddes så sent som för fem år sedan, upplever vi just nu den längsta AI-sommaren tack vare digitaliseringen som pågår med tillgång till billig lagring och beräkningskraft.

Sift Lab är en av den långa AI-sommarens alla solar och om den datacentriska beräkningsvärld Martin ser i framtiden kan du lyssna på i avsnitt 146 av Framtidens E-Handel.

Den här texten skrevs av en människa.

Här kan du lyssna på avsnittet med Martin och Björn: https://podcasts.apple.com/se/podcast/framtidens-e-handel/id1536993379?i=1000597807352