Published February 9, 2023 by Linda Hellström

Sift Lab och Beyond Retail inleder strategiskt partnerskap


Beyond Retail, konsultbyrån med experter inom CRM, Digital Marketing och E-Commerce kommer tillsammans med AI-plattformen Sift Lab hjälpa sina kunder att bli mer datadrivna för ökad relevans, personalisering och lönsamhet.

Niclas Winroth - ”Vår ambition är alltid att förse våra kunder med lösningar som ger konkurrenskraftiga förutsättningar att arbeta mer effektivt och datadrivet med deras marknadsföring, men också organisatoriskt. Vi ser Sift Lab som en central komponent för att förstå sin kundbas och agera på en stor mängd data inom hela verksamheten. Sift Lab lyckas decentralisera datatillgången genom en kraftfull AI-styrd analysmotor som på ett helt nytt sätt tillgängliggör kundbeteenden och preferenser. Att man direkt kan agera från plattformen i alla kanaler gör att vi direkt kan se resultat, och kan knyta ihop hela kedjan från analys till effekt.

Med en implementationstid på några timmar skapar Sift Labs AI-baserade lösning värde nästan omedelbart vilket också tillåter våra konsulter att snabbt sätta sig in i kundens data för att bygga strategi och exekvera på, vilket har medfört ökade intäkter för våra kunder.”, säger Niclas Winroth, VD på Beyond Retail

  Linda Hellström
- ”I Beyond Retail har vi hittat en partner med unik kompetens inom alla delar av kundresan, från acquisition till konvertering till lojalitet. De har samtidigt djup kunskap om såväl martech som hur man behöver förändra sin organisation och sitt arbetssätt. Det tror vi är precis det som krävs för framtidens retail-lösningar, att kunna sy ihop alla discipliner, och dessutom göra det utifrån kunddata och förstå hur man använder den för att driva resultat för kunden.”, säger Linda Hellström, VD på Sift Lab.

Sift Lab är en AI-plattform som fusionerar stora datamängder, analyserar och visualiserar dessa i ett och samma verktyg. Man kan sedan agera på data genom till exempel prediktiva försäljningsprognoser, segmenteringar eller personliga produktrekommendationer omnikanalt. Företaget grundades 2015 av bland annat Jakob Sjölander, Christian Persson och Martin Rosvall, professor i beräkningsfysik vid Umeå universitet och har idag fler än 40 kunder.

Beyond Retail är en konsultbyrå med experter inom CRM, Digital Marketing och E-Commerce. Med kontor i Stockholm och Göteborg hjälper de företag att öka sin digitala konkurrenskraft och lönsamhet. Beyond Retail levererar ledande lösningar inom modern handel genom strategisk ledning och operativt stöd med ett gediget fokus på kundens interna kompetensutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Hellström, CEO, Sift Lab: 0761-12 19 09 eller linda@infobaleen.com

Niclas Winroth, CEO, Beyond Retail: 0733-80 98 98 eller niclas@beyondretail.com